Už ako jej meno predznačuje pochádza z Európy. Jej pôvod je veľmi neistý, ale podľa najväčších predpokladov sa do Európy dostala cez Rím, ako pôvodom horské plemeno z Afriky. K ich štandardnému vyšľachteniu došlo v období medzi dvomi svetovými vojnami. Prvé