Počuli ste už o felinoterapii? U nás je to modernejší spôsob liečby ľudí, vo svete sa už ale praktizuje dlhšiu dobu. O čo vlastne ide? Felinoterapia je liečebná metóda u ľudí, pri ktorej sa využívajú mačky ako liečebný nástroj čím dochádza